O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy społecznością ludzi takich jak Ty. Każdy z nas potrzebował, szukał i odnalazł cel swojego życia. Każdy z nas odkrył i nadal odkrywa drogę, która prowadzi do spełnienia, daje poczucie sensu życia.Tą drogą jest Jezus Chrystus.
Żyjemy i działamy po to, by dzielić się z innymi tym co sami darmo otrzymaliśmy od Boga.

W co wierzymy ?

Wierzymy że:

  • życie powstało poprzez zaplanowany akt stworzenia,
  • człowiek może poznać i doświadczyć Boga już w tym życiu,
  • Biblia jest natchnionym przez Boga przekazem prawdy dla ludzi,
  • człowiek potrzebuje powrotu do społeczności ze swoim Stwórcą, gdyż grzech oddzielił nas od Boga,
  • Jezus Chrystus ofiarował siebie i zburzył mur dzielący Boga od człowieka,
  • Bóg daje zbawienie dostępne dla wszystkich ludzi w Osobie Jezusa Chrystusa,
  • istnieje jeden powszechny kościół – który jest wspólnotą wierzących w Jezusa Chrystusa – niezależnie od przynależności do organizacji kościelnej
  • Jezus Chrystus jest doskonałym człowiekiem i Bogiem,
  • dusza ludzka jest nieśmiertelna